LỌC NƯỚC BÁCH KHOA

LỌC NƯỚC BÁCH KHOA

LỌC NƯỚC BÁCH KHOA dịch vụ lọc nước - máy móc thiết bị lọc nước công suất lớn - lọc nước hộ gia đình

Làm sao đo lường được chất lượng nước lọc?

20/07/2019
Tại miền nam có viện Paster TP.HCM là trung tâm kiểm nhiệm đo lường hàng đầu khu vực. Quý khách hàng có thể lên viện Paster để đo lường chất lượng nước. Hoặc quý khách muốn đo một cách nhanh chóng dễ dàng thì mua bút thử nước về đo tại nhà.