LỌC NƯỚC BÁCH KHOA

LỌC NƯỚC BÁCH KHOA

LỌC NƯỚC BÁCH KHOA dịch vụ lọc nước - máy móc thiết bị lọc nước công suất lớn - lọc nước hộ gia đình

Lõi lọc thời hạn sử dụng như thế nào, Bao lâu tôi phải thay lõi?

20/07/2019
Tùy theo từng loại sản phẩm, có thời hạn từ 6 tháng - 12 tháng.